sugriežti

sugriežti
sugríežti, sugriẽžti, -ia, sùgriežė Kp, Slm 1. tr. sugroti: Suktinį sugriežė . | Sugriežtos (sudėvėtos) plokštelės Lp. 2. tr., intr. dantimis sugrikšėti: Kenčia sugríežęs dantis Lp. 3. refl. susiveržti: Diržu susgriežus kai griežlė Plš. 4. refl. susibarti, susiėsti: Jau buvo susigriẽžus su žentu Bsg. \ griežti; apgriežti; atgriežti; įgriežti; išgriežti; nugriežti; pagriežti; pragriežti; prigriežti; sugriežti; užgriežti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • sugriežti — sugríežti vksm. Stỹginių kvartètas sugríežė populiãrią melòdiją …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apgriežti — tr., apgriẽžti, ia, àpgriežė Slm 1. apipjauti, aprėžti, apskrieti: Apgriežk dugną dėl kubilo, t. y. apskriesk J. Apgriẽžk velėną iš paežio ir atnešk darželin lovelėm aptaisyt Kp. Aš kojas [paskerstai kiaulei] su peiliu apgriešiu, o tu nulaužk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgriežti — tr., atgriẽžti, ia, àtgriežė Kp, Slm 1. atpjauti, atrėžti: Atgriežk man to obuolio kraščiuką Vdžg. Atgriežti griežinį ridiko, morko, sėtinio J. Atgriežk ir man sūrio riekę Up. Atgriežė (atriekė) duonos abraką Krkl. 2. daržovėms, javams šaknis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • griežtelėti — griežtelėti, ėja ( i), ėjo intr. 1. DŽ kiek sugriežti, grikštelėti: Įsiutęs medžiotojas griežteli vilkiuko dantukais rš. 2. kiek surėkti džergiančiu balsu: Porą kartų griežtelėjo griežlė rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • griežti — ia, ė, griẽžti 1. tr. pjauti, rėžti rėžį, brėžti: Kurpes griežti (apipjauti apie kurpmedžius rėželį odoms prikalti) Skr. Gulsčio medžio viršūnę griežti J. 2. tr. lupti, gramdyti, gremžti: Griežia ligoniui votį, akį Š. Kad akis iš kaktos griežtų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grikštelėti — grìkštelėti, ėja ( ia), ėjo 1. tr., intr. kiek sugriežti (dantimis): Buvo apstoję gelt dantį, ale valgydamas grìkštelėjau (užkliudžiau dantį už dančio), ir vėl pradėjo Srv. Dantį grìkštelėjau Pbr. Aleksys net dančiu grikštelėjo, net jam akys… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grimšterti — grìmšterti, ia, ėjo intr. sugriežti: Kad grìmšterė[jo] muzika – net už širdies pastvėrė Rod …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgriežti — tr., išgriẽžti, ia, ìšgriežė Kp, Slm 1. išpjauti, išrėžti: Išgriežk pečiui kaktą (skylę, kai jau pečius išplūktas) Ds. Išgriežk duonos minkštimą Dglš. 2. išgremžti, išlupti: Išgriežk votį J. Ìšgriežiau bul bos akelę Slm. Bul bų akelės reikia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kirsterti — kìrsterti, ia, ėjo ( ė), kir̃sterti 1. intr. truputį kirsti: Giltinė kìrsteria taip aklai, kad kasos irgi kepurės su grožybėmis visoms į nieką pavirsta K.Donel. 2. intr. prk. prikišti, iškalbėti: Davė nedavė ir kìrsterė tau akysna Rod. 3. intr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugriežti — tr. nugriẽžti, ia, nùgriežė Kp, Slm 1. nupjauti, nurėžti: Nugriežiu (apibrėžiu, išrėžiu griežinį) R43. Aną medį nugriežia Skr. Plaukus nugriežė (plikai nukirpo) Up. 2. nugremžti: Ravus nugriežė nuolaidžiai Vaižg. 3. nupjauti, nusukti daržovėms… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”